LÊN ĐẦU TRANG
logo_clf

 098-228-3389

(Hotline Bán hàng)

List Sản phẩm Lõi lọc

Lượt xem: 326

Đánh giá

STTMàSẢN PHẨMTÊN SẢN PHẨMĐVTMÔ TẢ CHI TIẾT SẢN PHẨMGIÁ BÁN VNĐ
 LÕI LỌC PP - CPP AQUA - MADE IN KOREA
1HLTL-LP10KLõi PP 10" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 10 inch (254mm)
* Đường kính ngoài: 60mm
* Khe lọc: 5micron
* Xuất xứ: Korea
35,000
2HLTL-LP10KNLõi PP 10" NẶNG AQUA- KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 10 inch (254mm)
* Đường kính ngoài: 60mm
* Khe lọc: 5micron
* Loại: Hàng đặt
* Xuất xứ: Korea
45,000
3HLTL-LP10KBLõi PP Bigblue 10" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 10 inch (254mm)
* Đường kính ngoài: 110mm
* Khe lọc: 5micron
* Xuất xứ: Korea
95,000
4HLTL-LS10KSLõi lọc sợi quấn CPP 10" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 10 inch (254mm)
* Đường kính ngoài: 60mm
* Khe lọc: 1, 5, 10, 20, 50, 100  micron
* Loại: sợi quấn
* Xuất xứ: Korea
55,000
5HLTL-LS10BKSLõi lọc sợi quấn CPP BigBlue 10" AQUA- KOREACái* Nhãn hiệu: AQUA
* Kích thước: 10 inch (250mm * 110mm)
* Đường kính ngoài: 110mm
* Khe lọc: 1, 5, 10, 20, 50, 100  micron
* Loại: sợi quấn
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

6HLTL-LP20KLõi PP 20" AQUA  - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 20 inch (510mm)
* Đường kính ngoài: 60mm
* Khe lọc: 5micron
* Xuất xứ: Korea
50,000
7HLTL-LP20KNLõi PP 20" NẶNG AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 20 inch (510mm)
* Đường kính ngoài: 60mm
* Khe lọc: 5micron
* Loại: Hàng đặt
* Xuất xứ: Korea
60,000
8HLTL-LP20KBLõi PP Bigblue 20" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 20 inch (510mm)
* Đường kính ngoài: 110mm
* Khe lọc: 5micron
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

9HLTL-LS20KSLõi lọc sợi quấn CPP 20" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 20 inch (510mm)
* Đường kính ngoài: 110mm
* Khe lọc: 1, 5, 10, 20, 50, 100  micron
* Loại: sợi quấn
* Xuất xứ: Korea
85,000
10HLTL-LS20BKSLõi lọc sợi quấn CPP BigBlue 20" AQUA - KOREACái*Nhãn hiệu: AQUA
* Kích thước: 20 inch (510mm)
* Đường kính ngoài: 110mm
* Khe lọc: 1, 5, 10, 20, 50, 100  micron
* Loại: sợi quấn
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

11HLTL-LP30KLõi PP 30" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 30 inch (760mm)
* Đường kính ngoài: 60mm
* Khe lọc: 5micron
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

12HLTL-LP30KSLõi PP Bigblue 30" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 30 inch (760mm)
* Đường kính ngoài: 110mm
* Khe lọc: 1, 5, 10, 20, 50, 100  micron
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

13HLTL-LS30KLõi lọc sợi quấn CPP 30" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 30 inch (760mm)
* Đường kính ngoài: 60mm
* Khe lọc: 1, 5, 10, 20, 50, 100  micron
* Loại: sợi quấn
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

14HLTL-LS30KLõi lọc sợi quấn CPP Bigblue 30" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 30 inch (760mm)
* Đường kính ngoài: 110mm
* Khe lọc: 1, 5, 10, 20, 50, 100  micron
* Loại: sợi quấn
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

15HLTL-LP40KLõi PP 40" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 40 inch (1020mm)
* Đường kính ngoài: 60mm
* Khe lọc: 5micron
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

16HLTL-LP40KNLõi PP 40" NẶNG AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 40 inch (1020mm)
* Đường kính ngoài: 60mm
* Khe lọc: 1, 5, 10, 20, 50, 100  micron
* Loại: Hàng đặt
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

17HLTL-LP40KBLõi PP Bigblue 40" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 40 inch (1020mm)
* Đường kính ngoài: 110mm
* Khe lọc: 1, 5, 10, 20, 50, 100  micron
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

18HLTL-LS40KSLõi lọc sợi quấn CPP 40" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 40 inch (1020mm)
* Đường kính ngoài: 60mm
* Khe lọc: 1, 5, 10, 20, 50, 100  micron
* Loại: sợi quấn
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

19HLTL-LS40BKSLõi lọc sợi quấn CPP Bigblue 40" AQUA - KOREACái* Nhãn hiệu AQUA
* Kich thước: 40 inch (1020mm)
* Đường kính ngoài: 110mm
* Khe lọc: 1, 5, 10, 20, 50, 100  micron
* Loại: sợi quấn
* Xuất xứ: Korea

LIÊN HỆ: 

098 228 3389

LÕI LỌC AQUA VIỆT NAM   
21HLTL-LP10ALõi PP AQUA 10" - 1 micronCái* Nhãn hiệu AQUA
* Kích thước: 10 inch (254mm * 60mm)
* Khe lọc: 1 micron
* Xuất xứ: Việt Nam
20,000
22HLTL-LP10ALõi PP AQUA 10" - 5 micron Cái* Nhãn hiệu AQUA
* Kích thước: 10 inch (254mm * 60mm)
* Khe lọc: 5 micron
* Xuất xứ: Việt Nam
20,000
23HLTL-LP10Lõi PP 10" - 1, 5 micronCái* Kích thước: 10 inch (254mm * 60mm)
* Khe lọc: 1, 5 micron
* Xuất xứ: Việt Nam
15,000
24HLTL-LP10BLõi PP Bigblue 10" - 5 micronCái* Kích thước: Bigblue 10 inch (254mm*110mm)
* Khe lọc: 5 micron
* Xuất xứ: Việt Nam
65,000
25HLTL-LP20A1Lõi PP AQUA 20" - 1 micronCáiNhãn hiệu AQUA
Kích thước: 20 inch (520mm * 60mm)
Khe lọc: 1 micron
* Xuất xứ: Việt Nam
35,000
26HLTL-LP20A5Lõi PP AQUA 20" - 5 micronCái* Nhãn hiệu AQUA
* Kích thước: 20 inch (520mm*60mm)
* Khe lọc: 5 micron
* Xuất xứ: Việt Nam
35,000
27HLTL-LP20TLõi PP 20" - 5 micronCái* Kích thước: 20 inch (520mm*60mm)
* Khe lọc: 5 micron
* Xuất xứ: Việt Nam
22,000
28HLTL-LPB20TLõi PP BigBlue 20" - 5 micronCái* Kích thước: Bigblue 20" (520mm * 110mm)
* Khe lọc 5 micron
* Xuất xứ: Việt Nam
95,000
29HLTL-LU10ALõi than hoạt tính UDF/GAC AQUA - 10"Cái* Nhãn hiệu AQUA
* Kích thước: 10 inch (254mm * 60mm)
* Xuất xứ: Việt Nam
30,000
30HLTL-LU10Lõi than hoạt tính UDF/GAC - 10"Cái* Kích thước: 10 inch (254mm * 60mm)
* Xuất xứ: Việt Nam
22,000
31HLTL-LU10BLõi than hoạt tính UDF/GAC - Bigblue 10"Cái* Kích thước: Bigblue 10 inch (254mm * 110mm)
* Xuất xứ: Việt Nam
250,000
32HLTL-LU20Lõi than hoạt tính UDF/GAC - 20"Cái* Kích thước: 20 inch (520mm*60mm)
* Xuất xứ: Việt Nam
45,000
33HLTL-LU20BLõi than hoạt tính UDF/GAC - Bigblue 20"Cái* Kích thước: Bigblue 20 inch (520mm*110mm)
* Xuất xứ: Việt Nam
350,000
34HLTL-LC10ALõi than nén CTO AQUA - 10"Cái* Nhãn hiệu: AQUA
* Kích thước: 10 inch (254mm*60mm)
* Xuất xứ: Việt Nam
30,000
35HLTL-LC10Lõi than nén CTO - 10"Cái* Kích thước: 10 inch (254mm*60mm)
* Xuất xứ: Việt Nam
25,000
36HLTL-LC10BLõi than nén CTO - Bigblue 10" Cái* Kích thước: 10 inch (254mm*110mm)
* Xuất xứ: Việt Nam
130,000
37HLTL-LC20Lõi than nén CTO - 20"Cái* Kích thước: 20 inch (520mm*60mm)
* Xuất xứ: Việt Nam
45,000
38HLTL-LC20BLõi than nén CTO Bigblue 20"Cái* Kích thước: Bigblue 20 inch (520mm *110mm)
* Xuất xứ: Việt Nam
275,000
39HLTL-BL10Bộ lõi lọc 123 10 inchBộ* Lõi lọc số 1: Lõi PP - 5 micron
* Lõi lọc số 2: Lõi than hoạt tính - UDF
* Lõi lọc số 3: Lõi lọc than nén CTO
* Kích thước: 10" (254mm*60mm)
* Xuất xứ Việt Nam
65,000
40HLTL-BL10ABộ lõi lọc 123 AQUA 10 inchBộ* Lõi lọc số 1: Lõi PP - 5 micron
* Lõi lọc số 2: Lõi than hoạt tính - GAC
* Lõi lọc số 3: Lõi lọc PP - 1 micron
* Kích thước: 10" (254mm*60mm)
* Thương hiệu AQUA
* Xuất xứ Việt Nam
75,000
41HLTL-BL20Bộ lõi lọc 123 20 inchBộ* Lõi lọc số 1: Lõi PP - 5 micron
* Lõi lọc số 2: Lõi than hoạt tính - UDF
* Lõi lọc số 3: Lõi lọc than nén CTO
* Kích thước: 20" (520mm*60mm)
* Xuất xứ Việt Nam
120,000
42HLTL-BL10Bộ lõi lọc 123 Bigblue 10 inchBộ* Lõi lọc số 1: Lõi PP - 5 micron
* Lõi lọc số 2: Lõi than hoạt tính - UDF
* Lõi lọc số 3: Lõi lọc than nén CTO
* Kích thước: Bigblue 10" (254mm*110mm)
* Xuất xứ Việt Nam
400,000
43HLTL-BL20Bộ lõi lọc 123 Bigblue 20 inchBộ* Lõi lọc số 1: Lõi PP - 5 micron
* Lõi lọc số 2: Lõi than hoạt tính - UDF
* Lõi lọc số 3: Lõi lọc than nén CTO
* Kích thước: 10" (520mm*110mm)
* Xuất xứ Việt Nam
650,000
LÕI LỌC UF ĐÚC HÀN QUỐC
45HLTL-LSP11-1Lõi đúc Hàn Quốc Sediment-PPCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Xuất xứ: Korea
100,000
46HLTL-LPC11-1Lõi đúc Hàn Quốc Pre Carbon-GACCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Xuất xứ: Korea
115,000
47HLTL-LPC33-1Lõi đúc Hàn Quốc Post Carbon-T33Cái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Xuất xứ: Korea
120,000
48HLTL-LUF11-1Màng UF Hàn Quốc đúc nguyên khốiCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Xuất xứ: Korea
275,000
49HLTL-BUF11-1Bộ lọc 4 lõi đúc UF Hàn QuốcBộ* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Xuất xứ: Korea
600,000
LÕI LỌC CHỨC NĂNG MÁY RO
51HLTL-LAK10Lõi ANKALINE TốtCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
60,000
52HLTL-LNN10Lõi NANO SILVER TốtCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
90,000
53HLTL-LNN-KRLõi NANO BẠC ThườngCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
50,000
54HLTL-LHR-KRLõi HYDROGEN TốtCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
180,000
55HLTL-LPH-TLõi Nâng PH THAN CROSET 1 NGĂN nối nhanh thân trongCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
150,000
56HLTL-LPH-NLõi Nâng PH THAN CROSET 1 NGĂN nối nhanh thân nâuCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
155,000
57HLTL-LOXY10RLõi hồng ngoại oxy thườngCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
45,000
58HLTL-LOXY10TLõi hồng ngoại oxy TốtCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
60,000
59HLTL-LMNLõi tạo khoáng TốtCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
45,000
60HLTL-LT33-GLõi T33 thườngCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
30,000
61HLTL-LT33-HLõi T33 tốtCái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
45,000
62HLTL-LT33-BT33 Lớn thân trắng (kết nối nhanh)Cái* Lõi đúc nguyên khối 10"
* Nhãn hiệu: AQUA
* Xuất xứ: Việt Nam
90,000

GHI CHÚ:

* Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%

* Giá chưa bao gồm phí vận chuyển và công lắp đặt

* Quý đối tác thương mại, Đại lý, nhà thầu vui lòng liên hệ: 098 228 3389 để nhận giá tốt nhất.

Mục lục bài viết

=>>>😊[LOCNUOCCUULONG.COM]😊<<<= 

Chuyên Cung cấp Thiết bị - Vật tư ngành nước

Gia công - Lắp đặt - Bảo dưỡng:

💦👇THÔNG TIN LIÊN LẠC👇💦

🏡 Văn Phòng: 60 Đường 3158A Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, Tp.HCM

 🏡 Kho: KCN Vĩnh Lộc,  Bình Chánh, Tp.HCM

🏡 Xưởng: Đường 2-3-4, Vĩnh Lộc A,  Bình Chánh, Tp.HCM

📲 Hotline: 098 228 3389

🌏️ Web: https://locnuoccuulong.com/

🌏️ Email: locnuoccuulong@gmail.com

🌏️ Email: cuulongfilter@gmail.com

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

DỊCH VỤ
THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH
GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚCNƯỚC VÀ SỨC KHỎECHUYỆN CỦA NƯỚC
 • Xử lý nước cấp dùng trong công nghiệp

  [LOCNUOCCUULONG.COM]Tình trạng nguồn nước ngày càng ô nhiễm, nước sạch khan hiếm hoặc không thực sự đạt chất lượng khiến nhiều doanh nghiệp đã phải sử dụng nước máy dùng cho sản xuất nhưng chi phí quá...
 • Xử lý nước giếng nhiễm phèn

  [LOCNUOCCUULONG.COM]Ở Việt Nam, nước giếng khoan được xem là nguồn nước sinh hoạt chính của người dân. Ngoài ra, nó còn dùng trong tưới tiêu, chăn nuôi và các hoạt động sản xuất công ng...
 • Xử lý nước nhiễm mặn

  [LOCNUOCCUULONG.COM]Nước nhiễm mặn là trong nước có thành phần NaCl làm cho nước có vị từ lợ đến mặn. Trước đây, nước mặn là do hiện tượng nước biển xâm thực từ các vùng cửa sông đi vào trong màu khô....
 • Xử lý nước cho nhà hàng

  [LOCNUOCCUULONG.COM]Nguồn nước cho nhà hàng rất quan trọng vì nó là yếu tố chính ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu nguồn nước nhiễm ecoli hay coliform thì sẽ làm cho thực khách bị đa...

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

CUU LONG


🏡 Văn Phòng: 60 Đường 3158A Pham The Hien, P.7, Q.8, Tp.HCM

  

 🏡 Kho: KCN Vĩnh Lộc,  Bình Chánh, Tp.HCM

 

🏡 Xưởng: Đường 2-3-4, Vĩnh Lộc A,  Bình Chánh, Tp.HCM


📲 Hotline: 098 228 3389

 

🌏️ Website: https://locnuoccuulong.com

 

🌏️ Email: locnuoccuulong@gmail.com

 

🌏️ Email: cuulongfilter@gmail.com

 

🔍 TAX: 1201610303


⏱ Working hours from Monday to Saturday: 08:00 - 17:00

 

💳 Bank Account: 71110000231635

 

💰 Opened at BIDV Bank My Tho Branch

ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT - KIỂM TRA MẪU NƯỚC - TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Nguồn nước bạn cần lọc:
Sản phẩm cần tư vấn:

 
THĂM DÒ
Nhà bạn đang dùng nguồn nước nào?
Nước máy/nước thủy cục
Nước giếng
Nước mưa
Nước sông/suối

ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI

 

Copyright 2016 © CLFVietNam
1
Bạn cần hỗ trợ?