LÊN ĐẦU TRANG
logo_clf

 098-228-3389

(Hotline Bán hàng)

List Sản phẩm Thiết bị lọc nước

Lượt xem: 458

Đánh giá

STTMÃ SẢN PHẨMTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐ KỸ THUẬTGIÁ BÁN VNĐ
 CỘT LỌC - BỒN LỌC COMPOSITE OVIO  
1HLCO-817CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 817cộtCột Composite 0817
Kích thước: 8*17 (200*430) mm
Lưu Lượng:: 0.2m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China
500,000
2HLCO-844CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 844cộtCột Composite 0844
Kích thước: 8*44 (200*1100) mm
Trọng lượng: 6kg
Thể tích: 32 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 0.2 - 0.5m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China
575,000
3HLCO-844BCỘT LỌC COMPOSITE OVIO 844 - BluecộtCột Composite 0844
Kích thước: 8*44 (200*1100) mm
Trọng lượng: 6kg
Thể tích: 32 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 0.2 - 0.5m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China
575,000
4HLCO-948CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 948cộtCột Composite 0948
Kích thước: 9*48 (225*1200) mm
Trọng lượng: 7kg
Thể tích: 36 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 0.4 - 0.8m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China
600,000
5HLCO-948BCỘT LỌC COMPOSITE OVIO 948 - BluecộtCột Composite 0948
Kích thước: 9*48 (225*1200) mm
Trọng lượng: 7kg
Thể tích: 36 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 0.4 - 0.8m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China
600,000
6HLCO-1054CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 1054 - WhitecộtCột Composite 1054
Kích thước: 10*54 (250*1400) mm
Trọng lượng: 9.5kg
Thể tích: 59 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 0.6 - 1.5m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China
620,000
7HLCO-1054BCỘT LỌC COMPOSITE OVIO 1054 - BluecộtCột Composite 1054
Kích thước: 10*54 (250*1400) mm
Trọng lượng: 9.5kg
Thể tích: 59 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 0.6 - 1.5m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China
620,000
8HLCO-1252CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 1252cộtCột Composite 1252
Kích thước: 12*52 (300*1320) mm
Trọng lượng: 11.5kg
Thể tích: 83 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 1.6 - 2.2m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China
1,050,000
9HLCO-1252BCỘT LỌC COMPOSITE OVIO 1252 - BluecộtCột Composite 1252
Kích thước: 12*52 (300*1300) mm
Trọng lượng: 11.5kg
Thể tích: 83 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 1.6 - 2.2m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China
1,050,000
10HLCO-1354CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 1354cộtCột Composite 1354
Kích thước: 13*54 (330*1400) mm
Trọng lượng: 13.5kg
Thể tích: 99 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 2.0 - 2.5m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China

1,250,000

11HLCO-1354BCỘT LỌC COMPOSITE OVIO 1354 - BluecộtCột Composite 1354
Kích thước: 13*54 (330*1400) mm
Trọng lượng: 13.5kg
Thể tích: 99 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 2.0 - 2.5m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China

1,250,000

12HLCO-1465CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 1465cộtCột Composite 1465
Kích thước: 14*65 (350*1650) mm
Trọng lượng: 17kg
Thể tích: 155 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 2.5 - 3.0m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

13HLCO-1465BCỘT LỌC COMPOSITE OVIO 1465 - BluecộtCột Composite 1465
Kích thước: 14*65 (350*1650) mm
Trọng lượng: 17kg
Thể tích: 155 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 2.5 - 3.0m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

14HLCO-1665CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 1665cộtCột Composite 1665
Kích thước: 16*65 (400*1650) mm
Trọng lượng: 20kg
Thể tích: 179 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 3.2 - 4.5m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

15HLCO-1865CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 1865cộtCột Composite 1865
Kích thước:18*65 (450* 1650) mm
Trọng lượng: 25kg
Thể tích: 237 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 4.5 - 5.0m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

16HLCO-2162CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 2162cộtCột Composite 2162
Kích thước: 21*62 (525* 1600) mm
Trọng lượng: 31kg
Thể tích: 270 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 5 - 6m3/h
Lưu Lượng:: 6m3/h
Hãng sản xuất: OVIO
Nhà máy: YAXIN
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

17HLCO-2472CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 2472cộtCột Composite 2472
Kích thước: 24*62 (600*1800) mm
Trọng lượng: 45kg
Thể tích: 447 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 6.2 - 8.2m3/h
Thương hiệu: OVIO
Nhà máy sản xuất: Yaxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

18HLCO-3072CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 3072cộtCột Composite 3072
Kích thước: 30*72 (750*1800) mm
Trọng lượng: 62kg
Thể tích: 670 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 7.2 - 12.2m3/h
Thương hiệu: OVIO
Nhà máy sản xuất: Yaxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

19HLCO-3672CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 3672cộtCột Composite 3672
Kích thước: 36*72 (900*1800) mm
Trọng lượng: 78.5kg
Thể tích: 946 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 13.2 - 16.2m3/h
Thương hiệu: OVIO
Nhà máy sản xuất: Yaxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

20HLCO-4072CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 4072cộtCột Composite 4072
Kích thước: 40*72 (1000*1800) mm
Trọng lượng: 122kg
Thể tích: 1230 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 18.0 - 20.0m3/h
Thương hiệu: OVIO
Nhà máy sản xuất: Yaxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

21HLCO-4272CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 4272cộtCột Composite 4272
Kích thước: 42*72 (1050*1800) mm
Trọng lượng: 142kg
Thể tích: 1351 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 17.0 - 23.0m3/h
Thương hiệu: OVIO
Nhà máy sản xuất: Yaxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

22HLCO-4872CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 4872cộtCột Composite 4872
Kích thước: 48*72 (1200*1800) mm
Trọng lượng: 163kg
Thể tích: 1748 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 22.0 - 27.0m3/h
Thương hiệu: OVIO
Nhà máy sản xuất: Yaxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

23HLCO-6086CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 6086cộtCột Composite 6086
Kích thước: 60*86 (1550*2200) mm
Trọng lượng: 250kg
Thể tích: 2688 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 30.0 - 40.0m3/h
Thương hiệu: OVIO
Nhà máy sản xuất: Yaxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

24HLCO-6386CỘT LỌC COMPOSITE OVIO 6386cộtBồn lọc Composite 6386
Kích thước: 63*86 (1600*2200) mm
Trọng lượng: 350kg
Thể tích: 3561 lít
Cột áp: 150 psi
Lưu Lượng: 45.0 - 50.0m3/h
Thương hiệu: OVIO
Nhà máy sản xuất: Yaxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

CỘT LỌC INOX OVIO
26HLCO-0848ICột Inox OVIO 0848 cộtCột inox 0848
Kích thước: 08*48 (200*1200*1.2) mm
Thương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: Không dùng van
1,300,000
27HLCO-0954ICột Inox OVIO 0954 cộtCột inox 0954
Kích thước: 09*54 (230*1400*1.2) mm
Thương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: Không dùng van
1,600,000
28HLCO-1054ICột Inox OVIO 1054 cộtCột inox 1054
Kích thước: 1054 (250*1400*1.2) mmThương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: Không dùng van

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

29HLCO-1254ICột Inox OVIO 1254 cộtCột inox 1254
Kích thước: 12*54 (300*1400*1.5) mm
Thương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: Không dùng van

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

30HLCO-1465ICột Inox OVIO 1465 cộtCột inox 1465
Kích thước: 14*65 (350*1600*1.5) mm
Thương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: Không dùng van

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

31HLCO-1665ICột Inox OVIO 1665 cộtCột inox 1665
Kích thước: 16*65 (400*1600*1.5) mm
Thương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: Không dùng van

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

32HLCO-0848IVCột Inox OVIO 0848 cộtCột inox 0848
Kích thước: 08*48 (200*1200*1.2) mm
Thương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: dùng van

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

33HLCO-0954IVCột Inox OVIO 0954 cộtCột inox 0954
Kích thước: 09*54 (230*1400*1.2) mm
Thương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: dùng van

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

34HLCO-1054IVCột Inox OVIO 1054 cộtCột inox 1054
Kích thước: 1054 (250*1400*1.2) mm
Thương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: dùng van

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

35HLCO-1254IVCột Inox OVIO 1254 cộtCột inox 1254
Kích thước: 12*54 (300*1400*1.5) mm
Thương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: dùng van

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

36HLCO-1465IVCột Inox OVIO 1465 cộtCột inox 1465
Kích thước: 14*65 (350*1600*1.5) mm
Thương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: dùng van

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

37HLCO-1665IVCột Inox OVIO 1665 cộtCột inox 1465
Kích thước: 16*65 (400*1600*1.5) mm
Thương hiệu: OVIO
Xuất xứ: China
Loại: dùng van

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

PHIN LỌC - BÌNH LỌC TINH INOX (CHƯA BAO GỒM LÕI LỌC)
39HLPI-C3L20PHIN LOC INOX 3 LÕI 20"CáiChứa 3 lõi lọc PP 20 inch
Kích thước: Ø 165 x H 670 mm
In - out: 1"
Xuất xứ: China
1,650,000
40HLPI-C5L20PHIN LOC INOX 5 LÕI 20"CáiChứa 5 lõi lọc 20 inch
Kích thước: Ø 200 x H 670 mm
In - out: 1,5"
Xuất xứ: China
1,950,000
41HLPI-C7L20PHIN LOC INOX 7 LÕI 20"CáiChứa 7 lõi lọc 20 inch
Kích thước: Ø 230 x H 745 mm
In - out: 1,5"
Lưu lượng: 10m3/giờ
Xuất xứ: China
2,550,000
42HLPI-C7L30PHIN LOC INOX 7 LÕI 30"CáiChứa 7 lõi lọc PP 30 inch
Kích thước: D230 x C1015 mm
In - out: 1,5"
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

43HLPI-C7L40PHIN LOC INOX 7 LÕI 40"CáiChứa 7 lõi lọc PP 40 inch
Kích thước: Ø 230 x H 1275 mm
In - out: 1,5"
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

PHIN LỌC - BÌNH LỌC TINH NHỰA (CHƯA BAO GỒM LÕI ỌC)
45HLPN-C5L20EPHIN LOC  NHỰA 5 LÕI 20"CáiChứa 5 lõi lọc PP 20 inch
* Lưu lượng: 1 - 4 m3/giờ
* Chiều cao: 727 mm
* Đường kính: 205 mm
* Cổng In - Out: Ø 49
* Khoảng cách từ chân đền cổng nước ra: 69 mm
* Khoảng cách từ chân đền cổng nước vào: 69 mm
* Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

46HLPN-C9L20EPHIN LOC NHỰA 9 LÕI 20" CáiChứa 9 lõi lọc PP 20 inch
* Lưu lượng: 2 - 7.2 m3/giờ
* Chiều cao: 750 mm
* Đường kính: 295 mm
* Cổng In - Out: Ø 90
* Khoảng cách từ chân đền cổng nước ra: 69 mm
* Khoảng cách từ chân đền cổng nước vào: 69 mm
* Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

47HLPN-C9L40EPHIN LOC  NHỰA 9 LÕI 40"CáiChứa 9 lõi lọc PP 40 inch
* Lưu lượng: 10 - 14.3 m3/giờ
* Chiều cao: 1265 mm
* Đường kính: 295 mm
* Cổng In - Out: Ø 90
* Khoảng cách từ chân đền cổng nước ra: 69 mm
* Khoảng cách từ chân đền cổng nước vào: 69 mm
* Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

VAN TÁI SINH - RUNXIN
49HLVR-F56EVan Tay F56ECái3 Ngã D27
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China
200,000
50HLVR-F56AVan Tay F56ACái3 Ngã D34
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China
30,000
51HLVR-F56DVan tay 3 ngã Runxin F56D - 4 inch - 10m3/giờCáiVan tay F56D (3 ngã 4”)
- Hãng sản xuất: Runxin
- Loại van tay 5 ngã
- In/Out: Ø60
- Cổ van: 4 inch
- Công suất: 10 m3/h
- Áp lực: 0.1 ~ 0.6MPa
Van tay 3 ngã F56D
Mô tả Sản phẩm: Van tay 3 ngã 4-inch
Mã sản phẩm: F56D
Chất liệu: Nhựa cứng ABS

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

52HLVR-F64BVan Tay F64BCái5 Ngã D27
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China
380,000
53HLVR-F64AVan Tay F64ACái5 Ngã D34
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China
600,000
54HLVR-F64DVan tay 5 ngã Runxin F64D - 4 inch - 10m3/giờCáiVan tay F64D (5 ngã 4”)
- Hãng sản xuất: Runxin
- Loại van tay 5 ngã
- In/Out: Ø60
- Cổ van: 4 inch
- Công suất: 10 m3/h
Thông số kỹ thuật:
- Áp lực: 0.15 - 0.6 Mpa
- Nhiệt độ: 5°C - 50°C
- Công suất lọc lớn, hiệu quả lọc cao
- Độ bền cơ học, chịu áp lực tốt, chống rò rỉ
- Dễ dàng lắp đặt, vận hành
- Sản phẩm đạt chuẩn FDA

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

55HLVR-F77BSVan tay 3 ngã Runxin F77BS Ø60 - 15m3/giờCáiVan 3 cổng điều khiển tay: F77BS
– Model: F77BS
– Dùng cho hệ thống lọc cát, than
– Lưu lượng: 15 m3/h
– Đường ống ren trong: Þ60
– Ống trung tâm: Þ49
– kèm lưới theo van
– Kết nối base: 4″
– Tay xoay nhựa
– Xuất xứ:  Ruxin – China
Đặc điểm của Van tay 3 cổng F77BS RUXIN
Áp lực làm việc: 0,2  –   0,6 Mpa
Nhiệt độ làm việc: 5 – 45oC
Có thể hoạt động dưới áp lực cao không xảy ra rò rỉ.
Đơn vị đo lường: L hoặc m3.
Không hoạt động trong chế độ tự động

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

56HLVR-F77ASVan tay 5 ngã Runxin F77AS Ø60 - 15m3/giờCáiVan 5 ngã điều khiển tay: F77AS
– Model: F77AS
– Dùng cho hệ thống làm mềm
– Lưu lượng: 15 m3/h
– Đường ống ren trong: Þ60
– Ống trung tâm: Þ49
– kèm lưới theo van
– Kết nối base: 4″
– Tay xoay nhựa
– Xuất xứ:  Ruxin – China
Đặc điểm của Van tay 5 cổng F77AS RUXIN
Áp lực làm việc: 0,2  –   0,6 Mpa
Nhiệt độ làm việc: 5 – 45oC
Có thể hoạt động dưới áp lực cao không xảy ra rò rỉ.
Đơn vị đo lường: L hoặc m3.
Không hoạt động trong chế độ tự động

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

57HLVR-F63C1Autoval F63C1 CáiLưu lương: 4 m3/h
In - out: D34
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo thời gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

58HLVR-F63C3Autoval F63C3 CáiLưu lương: 4 m3/h In - out: D34
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo lưu lượng
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

 HLVR-F63P3Autoval F63P3CáiAutoval F63P3
Lưu lương: 4 m3/h In - out: D34
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo lưu lượng
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

59HLVR-F65P1Autoval F65P1 CáiLưu lương: 2 m3/h
In - out: D27
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo thơi gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

60HLVR-F65P3Autoval F65P3CáiLưu lương: 2 m3/h
In - out: D27
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo thơi gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

61HLVR-F65B3Van tự động Runxin F65B3CáiLưu lương: 2,5 m3/h
In - out: 3/4"
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo lưu lượng
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

62HLVR-F67C1Autoval F67C1 CáiAutoval F67C1
Lưu lương: 4 m3/h
In - out: D34
Dùng cho lọc thô
Tái sinh theo thời gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

63HLVR-F67P1Autoval F67P1 CáiAutoval F67P1
Lưu lương: 4 m3/h
In - out: D34
Dùng cho lọc thô
Tái sinh theo thời gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

64HLVR-F68P1Autoval F68P1 CáiAutoval F68P1
Lưu lương: 4 m3/h
In - out: D34
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo thời gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

65HLVR-F71P1Autoval F71P1 CáiLưu lương: 2 m3/h
In - out: D27
Dùng cho lọc thô
Tái sinh theo thời gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China
1,800,000
66HLVR-F74A1Autoval F74A1CáiAutoval F74A1
Lưu lương: 10 m3/h
Cổng In - out: D60
Dùng cho Lọc thô
Tái sinh theo thời gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

67HLVR-F74A3Autoval F74A3CáiAutoval F74A3
Lưu lương: 10 m3/h
Cổng In - out: D60
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo lưu lượng
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

68HLVR-F75A1Autoval F75A1CáiAutoval F75A1
Lưu lương: 10 m3/h
Cổng In - out: D60
Dùng cho lọc thô
Tái sinh theo thời gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

69HLVR-F77B1Autoval F77B1 CáiAutoval F77B1
Lưu lương: 18m3/h
In - out: D60 Dùng cho lọc thô
Tái sinh theo thời gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

70HLVR-F77A3Autoval RUNXIN F77A3 CáiAutoval RUNXIN F77A3
Lưu lương: 18m3/h
In - out: D60
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo lưu lượng
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

 HLVR-F95Autoval RUNXIN F95A3CáiLưu lương: 18-20m3/h
In - out: D60
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo lưu lượng
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

71HLVR-F96Autoval RUNXIN F96CáiLưu lương: 18m3/h
In - out: D60
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo lưu lượng
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

72HLVR-F112B1Autoval F112B1 (cũ F78B) CáiLưu lương: 40m3/h
In - out: D650
Dùng cho lọc thô
Tái sinh theo thời gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

73HLVR-F112A1Autoval F112A1CáiLưu lương: 40m3/h
In - out: D650
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo thời gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

74HLVR-F112A3Autoval F112A3 (cũ F78A) CáiLưu lương: 40m3/h
In - out: D650
Dùng cho làm mềm
Tái sinh theo thời gian
Hãng sản xuất: Runxin
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

LY LỌC
76HLTL-LC10Ly trong 10"  - D13/D21 (HT)CáiNhựa Đài Loan, Kích thước 10" (100mm*260mm)
Cổng In-Out: Ø21,  Ø27
75,000
77HLTL-LW10Ly trắng 10"- D13/D21 (HT)CáiNhựa Đài Loan, Kích thước 10" (100mm*260mm)
Cổng In-Out: Ø21,  Ø27
65,000
78HLTL-BL10Bộ 3 ly lọc 10" (1 Ly trắng + 1 ly trong) D13/D21BộNhựa Đài Loan, Kích thước 10" (100mm*260mm)
Cổng In-Out: Ø21,  Ø28
195,000
79HLTL-L20TLy trong 20"  - D27 (HT)CáiNhựa Đài Loan, Kích thước 20" (120mm*550mm)
Cổng In-Out: Ø21,  Ø27
250,000
80HLTL-L20XLy xanh 20"  - D27 (HT)CáiNhựa Đài Loan, Kích thước 20" (120mm*550mm)
Cổng In-Out: Ø21,  Ø27
125,000
81HLLI-10ILY LỌC 10 INCH INOX D21 + NẮP INOXCáiChứa 1 lõi lọc PP 20 inchx
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

82HLLI-10NLY LỌC 10 INCH INOX D21 + NẮP NHỰACáiChứa 1 lõi lọc PP 20 inch
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

83HLLI-20ILY LỌC 20 INCH INOX D27 + NẮP INOXCáiChứa 1 lõi lọc PP 20 inch
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

84HLLI-20NLY LỌC 20 INCH INOX D27 + NẮP NHỰACáiChứa 1 lõi lọc PP 20 inch
Xuất xứ: China

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

85HLTL-L20BTLy trong 20" Bigblue  - D34 (HT)CáiNhựa Đài Loan, Kích thước 20" (180mm*550mm)
Cổng In-Out: Ø34
645,000
86HLTL-L20BXLy xanh 20" Bigblue  - D34 (HT)CáiNhựa Đài Loan, Kích thước 20" (180mm*550mm)
Cổng In-Out: Ø34
448,000
THIẾT BỊ ĐO NƯỚC
88HLTB-LN54Bút điện phânCái 90,000
89HLTB-LN55Bút TDS miniCái 60,000
90HLTB-LN56Bút TDS + đo nhiệt độCái 130,000
91HLTB-LN57Bút đo PHCái 220,000
THIẾT BỊ LỌC NƯỚC CÔNG NGHIỆP
93HLTB-BM60Bồn muối 70 lítCáiBồn chứa vật liệu tái sinh hạt cation
Dung tích: 70 lít
650,000
94HLTB-BM100Bồn muối 100 lítCáiBồn chứa vật liệu tái sinh hạt cation
Dung tích: 100 lít

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

95HLTB-BM200Bồn muối 200 lít dạng trònCáiBồn chứa vật liệu tái sinh hạt cation
Dung tích: 200 lít

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

96HLTB-BM201Bồn muối 350 lít dạng trònCáiBồn chứa vật liệu tái sinh hạt cation
Dung tích: 350 lít

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

97HLTB-BM500Bồn muối 500 lít dạng trònCáiBồn chứa vật liệu tái sinh hạt cation
Dung tích: 500 lít

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

98HLTB-PBMPhao bồn muốiCái 280,000
99HLTB-L05GLưu lượng cs: 18 l/p Cái5 GPM336,000
100HLTB-L10GLưu lượng cs: 35 l/p Cái10 GPM448,000
101HLTB-L35GLưu lượng cs: 120 l/p Cái35 GPM448,000
102HLTB-L40GLưu lượng cs: 150 l/p Cái40 GPM448,000
103HLTB-L25ZLưu lượng 10 - 170 l/pCáiLZM-25Z546,000
104HLTB-L40ZLưu lượng 80 - 300 l/p CáiLZM-40Z2,240,000
105HLTB-L50GLưu lượng 150 - 450 l/p CáiLZM-50G2,940,000
106HLTB-L50GZLưu lượng 220 - 750 l/pCáiLZM-50G3,080,000
107HLTB-L75GFLưu lượng 450 - 1100 l/pCáiLZM-75GF

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

108HLTB-LT05GLưu lượng cs: 18 l/p (dạng tròn)Cái5 GPM336,000
109HLTB-LT10GLưu lượng cs: 35 l/p (dạng tròn)Cái10 GPM630,000
110HLTB-LT35GLưu lượng cs: 120 l/p (dạng tròn)Cái35 GPM630,000
111HLTB-DH10DĐồng hồ áp chân đứng 0 - 10 kg/cm2Cái 155,000
112HLTB-DH10SĐồng hồ áp chân sau 0 - 10 kg/cm2Cái 155,000
113HLTB-DH16SĐồng hồ áp chân sau 0 - 16 kg/cm2Cái 155,000
114HLTB-DH25SĐồng hồ áp chân sau 0 - 25  kg/cm2Cái 155,000
115HLTB-DH25DĐồng hồ áp chân đứng 0 -  25 kg/cm2Cái 155,000
116HLTB-VUW8Van điện từ UW - Unid 8/Ø13 (Taiwan)Cái 189,000
117HLTB-VUW10Van điện từ UW - Unid 10/Ø17 (Taiwan)Cái 259,000
118HLTB-VUW15Van điện từ UW - Unid 15/Ø21 (Taiwan)Cái 322,000
119HLTB-VUW20Van điện từ UW - Unid 20/Ø27 (Taiwan)Cái 392,000
120HLTB-VUW25Van điện từ UW - Unid 25/Ø34 (Taiwan)Cái 535,000
121HLTB-VUW35Van điện từ UW - Unid 35/Ø42 (Taiwan)Cái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

122HLTB-VUW40Van điện từ UW - Unid 40/Ø49 (Taiwan)Cái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

123HLTB-VUW50Van điện từ UW - Unid 50/Ø60 (Taiwan)Cái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

124HLTB-VU15Van điện từ thau - Unid 15/Ø21 (China)Cái 250,000
125HLTB-VU20Van điện từ thau - Unid 20/Ø27 (China)Cái 300,000
126HLTB-VU25Van điện từ thau - Unid 25/Ø34 (China)Cái 400,000
127HLTB-VU35Van điện từ thau - Unid 35/Ø42 (China)Cái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

128HLTB-VU40Van điện từ thau - Unid 40/Ø49 (China)Cái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

129HLTB-VU50Van điện từ thau - Unid 50/Ø60 (China)Cái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

130HLTB-VU15Van điện từ inox - Unid 15/Ø21 (China)Cái 546,000
131HLTB-VU20Van điện từ inox - Unid 20/Ø27 (China)Cái 588,000
132HLTB-VU25Van điện từ inox - Unid 25/Ø34 (China)Cái 750,000
133HLTB-VU35Van điện từ inox - Unid 35/Ø42 (China)Cái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

134HLTB-VU40Van điện từ inox - Unid 40/Ø49 (China)Cái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

135HLTB-VU50Van điện từ inox - Unid 50/Ø60 (China)Cái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

136HLTB-V1C21Van 1 chiều lá lật  Ø21Cái 90,000
137HLTB-V1C27Van 1 chiều lá lật  Ø27Cái 105,000
138HLTB-V1C34Van 1 chiều lá lật  Ø34Cái 135,000
139HLTB-BHF-8368Bơm Headon HF-8369CáiĐiện áp: 24VDC/0.34A
Áp lực: 125PSI
Lưu lượng: 1.8 LPM
Made in Taiwan
550,000
140HLTB-BHF-9200Bơm Headon HF-9200CáiNhãn hiệu: HEADON
Xuất xứ: TAIWAN
Model: HF-9200
Điện áp: 36VDC
Công suất: 11.5W
Lưu lượng: 3.4 L/P
Áp lực: 150 - 250 psi
Trọng lượng: 2kg
950,000
141HLTB-A24V1.2AAdaptor 24V1.2A VIỆT NAMCáiVật liệu: Vỏ nhựa kín
Công suất: 26 W
Input AC: 220V-50/60Hz
Output DC: 24V - 1.2A
90,000
142HLTB-A24V1.5AAdaptor 24V1.5A  VIỆT NAMCáiVật liệu: Vỏ nhựa kín
Công suất: 26 W
Input AC: 220V-50/60Hz
Output DC: 24V - 1.5A
100,000
143HLTB-A36V3AAdaptor 36V3A VIET NAMCáiVật liệu: Vỏ nhựa kín
Công suất: 26 W
Input AC: 220V-50/60Hz
Output DC: 36V - 3A
185,000
144HLTB-A36V2AAdaptor 36V2A VIET NAMCáiVật liệu: Vỏ nhựa kín
Công suất: 26 W
Input AC: 220V-50/60Hz
Output DC: 36V - 2A
175,000
145HLTB-B120Bass đơn 20"Cái 35,000
146HLTB-B220Bass đôi 20"Cái 75,000
147HLTB-B320Bass ba 20"Cái 105,000
148HLTB-B120BBass 1 BigBlueCái 60,000
149HLTB-B220BBass 2 BigBlueCái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

150HLTB-B320BBass 3 BigBlueCái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

151HLTB-K220BKhung 2 ly BigBlue 20" thép sơn tĩnh điệnCái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

152HLTB-K320BKhung 3 Ly BigBlue 20"Cái thép sơn tĩnh điện

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

153HLTB-KBCNKhung Máy RO Bán Công NghiệpCái thép sơn tĩnh điện

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

154HLTB-LTDBộ 2 lưới lọcBộ Lới van + Lưới cột30,000
155HLTB-R20Ron cau su ly lọc 20 inchCái 8,000
156HLPK-RVMRon cao su cho vỏ màng ROCáiDùng cho vỏ màng RO 404045,000
157HLPK-TV20Tay vặn ly lọc 20 inch Cái 15,000
158HLPK-TV20BTay vặn ly lọc Bigblue 20 inch Cái 25,000
159HLPK-RO004Bình áp THÉP 50 lít 11GLCái 

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

160HLPK-RO005Bình áp THÉP 80 lít 20GL  1,820,000
161HLPK-KRO240Khung RO 2 màng 4040 (màng đứng) - Inox 304Cái* Chất liệu: Inox 304 (30*30*0.8)mm
* Thiết kế: Lắp được 2 màng RO 4040, 1 tủ điện chứa thiết bị điều khiển, 1 bơm trục đứng, 1 bộ lọc tinh
3,000,000
162HLPK-KRO440Khung RO 4 màng 4040 (màng ngang) - Inox 304Cái* Chất liệu: Inox 304 (30*30*0.8)mm
* Thiết kế: Lắp được 2 màng RO 4040, 1 tủ điện chứa thiết bị điều khiển, 1 bơm trục đứng, 1 bộ lọc tinh

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

163HLPK-KRO280Khung RO 2 màng 8040 (màng đứng) - Inox 304Cái* Chất liệu: Inox 304 (30*30*0.8)mm
* Thiết kế: Lắp được 2 màng RO 4040, 1 tủ điện chứa thiết bị điều khiển, 1 bơm trục đứng, 1 bộ lọc tinh

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

164HLPK-KRO480Khung RO 4 màng 8040 (màng ngang) - Inox 304Cái* Chất liệu: Inox 304 (30*30*0.8)mm
* Thiết kế: Lắp được 2 màng RO 4040, 1 tủ điện chứa thiết bị điều khiển, 1 bơm trục đứng, 1 bộ lọc tinh

GIÁ ĐẠI LÝ:

098 228 3389

 GHI CHÚ:

* Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%

* Giá chưa bao gồm phí vận chuyển và công lắp đặt

* Quý đối tác thương mại, Đại lý, nhà thầu vui lòng liên hệ: 098 228 3389 để nhận giá tốt nhất.

Mục lục bài viết

=>>>😊[LOCNUOCCUULONG.COM]😊<<<= 

Chuyên Cung cấp Thiết bị - Vật tư ngành nước

Gia công - Lắp đặt - Bảo dưỡng:

💦👇THÔNG TIN LIÊN LẠC👇💦

🏡 Văn Phòng: 60 Đường 3158A Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, Tp.HCM

 🏡 Kho: KCN Vĩnh Lộc,  Bình Chánh, Tp.HCM

🏡 Xưởng: Đường 2-3-4, Vĩnh Lộc A,  Bình Chánh, Tp.HCM

📲 Hotline: 098 228 3389

🌏️ Web: https://locnuoccuulong.com/

🌏️ Email: locnuoccuulong@gmail.com

🌏️ Email: cuulongfilter@gmail.com

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

DỊCH VỤ
THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH
GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚCNƯỚC VÀ SỨC KHỎECHUYỆN CỦA NƯỚC
 • Xử lý nước cho nhà máy nước đá

  [LOCNUOCCUULONG.COM]"Nước đá" không đơn giản là nước được đông thành đá dùng để giải khát trong những ngày hè oi bức, ngày nay "Nước đá" được sử dụng rất nhiều trong giải khát, ăn uống thậm chí còn đư...
 • Xử lý nước giếng nhiễm vôi (nước cứng)

  [LOCNUOCCUULONG.COM]Nước có vai trò vô cùng quan trọng tới đời sống và sinh tồn của chúng ta. Nước giúp cơ thể trao đổi chất một cách dễ dàng hơn, đồng thời bnos còn giúp cho các hoạt động s...
 • Xử lý nước tổng cho Biệt thự

  [LOCNUOCCUULONG.COM]Nước cấp cho Biệt thự nếu bị nhiễm tạp chất sẽ gây hại đến sức khỏe của gia chủ. Nếu nguồn nước cấp là nước máy thì sẽ có Clo dư từ nhà máy nước, không những có mùi khó chịu k...
 • Xử lý nước giếng nhiễm phèn

  [LOCNUOCCUULONG.COM]Ở Việt Nam, nước giếng khoan được xem là nguồn nước sinh hoạt chính của người dân. Ngoài ra, nó còn dùng trong tưới tiêu, chăn nuôi và các hoạt động sản xuất công ng...

 • Kiểm tra nguồn nước mối lo và hướng giải quyết

  Nguồn nước sạch hiện nay đang khan hiếm một cách nghiêm trọng. Đối với khu vực thành phố mọi người thường sử dụng nước máy, còn ở nông thôn mọi người sử dụng nước giếng đào hoặc giếng khoan. Tuy nhìn ...
 • Nước mưa có thật sự sạch không?

  Ở các vùng nông thôn từ xưa đã có thói quen hứng nước mưa từ mái nhà dự trữ để dùng quanh năm , nước mưa được chứa trong các lu - khạp.Nước mưa từ lâu được cho là sạch và tinh khiết vì là nước từ trên...
 • Chỉ số pH trong nước

  Vị ngọt trong nước là do pH quyết định. Vậy pH là gì? Ảnh hưởng của giá trị pH trong xử lý nước như thế nào?
 • Con Dấu Vàng của WQA là gì?

  Con dấu vàng WQA là chứng nhận quốc tế về chất lượng mà các nhãn hiệu ngành sản xuất nước nhận được, chúng ta thường nghe đến chứng nhận Con Dấu Vàng của WQA. Vậy Con Dấu Vàng của WQA là gì?...

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

CUU LONG


🏡 Văn Phòng: 60 Đường 3158A Pham The Hien, P.7, Q.8, Tp.HCM

  

 🏡 Kho: KCN Vĩnh Lộc,  Bình Chánh, Tp.HCM

 

🏡 Xưởng: Đường 2-3-4, Vĩnh Lộc A,  Bình Chánh, Tp.HCM


📲 Hotline: 098 228 3389

 

🌏️ Website: https://locnuoccuulong.com

 

🌏️ Email: locnuoccuulong@gmail.com

 

🌏️ Email: cuulongfilter@gmail.com

 

🔍 TAX: 1201610303


⏱ Working hours from Monday to Saturday: 08:00 - 17:00

 

💳 Bank Account: 71110000231635

 

💰 Opened at BIDV Bank My Tho Branch

ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT - KIỂM TRA MẪU NƯỚC - TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Nguồn nước bạn cần lọc:
Sản phẩm cần tư vấn:

 
THĂM DÒ
Nhà bạn đang dùng nguồn nước nào?
Nước máy/nước thủy cục
Nước giếng
Nước mưa
Nước sông/suối

ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI

 

Copyright 2016 © CLFVietNam
1
Bạn cần hỗ trợ?